Älvdalen speed dating, Praktikprojektet ”Speed dating” uppskjutet

Dating I älvdalen

älvdalen speed dating

Tiden är inte huggen i sten. Företagen kan räkna med att såväl AF som Företagarna är mottagliga för skräddarsydda lösningar. Huvudsaken är att få ut unga i jobb så att de kan komma vidare i livet.

älvdalen speed dating

En giv i dessa försök är den s. Den 12 december. Arbetsgivare som kan tänka sig ha praktikanter i sin verksamhet erbjöds möjligheten att träffa en rad unga arbetssökande i minuterspass i hopp om att ömsesidigt tycke skulle uppstå.

älvdalen speed dating

Tidsoptimister - Med facit hand kan man säga att vi var alltför tidsoptimistiska, säger Roger Persson. Det visade sig visserligen att det fanns intresserade företagare men att deras kalendrar redan var så uppbokade när vi aviserade det här att den dag vi föreslog inte passade. De som visar intresse för projektet är hittills de mindre företagarna i Bjuvs kommun. De stora, där man kanske kan tänka att resurserna är större, är däremot avvaktande.

älvdalen speed dating

Åtta företag anmälde intresse till Roger Persson fram till den 12 december. Till företagare som hört om vår satsning men vill ha hjälp nu. Kan vi bara sprida nyheten ytterligare har vi gott hopp om att nå det mål på älvdalen speed dating som vi satt upp i det längre perspektivet, avslutar Roger Persson.

älvdalen speed dating

Vincent Olsson från Ekeby och Jennie Carlsson från Bjuv har fått praktikplats hos en arbetsgivare i Bjuvs kommun som inte kunde vänta på att Speed datingen skulle bli till.

Se även