Gamla uppsala dating.

12 unique things to do in and around Uppsala
  1. 12 unique things to do in and around Uppsala
  2. The excavations in and Sidinnehåll 1 As early as the 7th century AD there was a densely populated community at Gamla Uppsala, this was before there were towns in this country.

Urban Minds Under denna tid författades även en rad rad artiklar i ett postdoc-projekt som kretsade kring kring importmaterial och gravar från främst folkvandringstid och vendeltid.

Under togs beslutet att starta ett gamla uppsala dating kring Gamla Uppsala, en plats jag återvänt till ett antal gånger sedan jag ledde en första forskningsutgrävning Det involverar en rad olika forskare och arkeologer med olika specialiseringar. Gamla Uppsala är mycket mångfacetterad plats där forskningen i projektet sträckt sig från äldre järnålders till tidigmodern tids lämningar. Vi sollentuna göra på dejt berört allt ifrån forskningshistoria till historisk ekologi och besöksnäringen.

gamla uppsala dating

Finansieringen har utgått från små medel från Gellerstedts stiftelse, till två stora utdelningar från Berit Wallenbergs stiftelse och fyra år av FoU-medel från Riksantikvarieämbetet. Gamla Uppsala — framväxten av ett mytiskt centra Fältarbeten och sammanställningar av äldre undersökningar i Gamla Uppsala Gamla Uppsala är ett område där institutionen för arkeologi bedrivit arkeologiska undersökningar i olika omgångar under en lång tid.

gamla uppsala dating

Vi vet mycket om platsen men fortfarande återstår det en mängd frågetecken kring centrala händelser i platsens gamla uppsala dating dess omlands historia. Under har undertecknad inlett ett samarbetsprojekt med Upplandsmuseet och framöver kommer med all sannolikhet fler forskare från Uppsala och andra platser involveras.

Dating back to the 5th and 6th centuries, the Royal Mounds of Gamla Uppsala have been shrouded in mystery for generations, and were once believed to be gods Thor, Odin. Over the past couple of hundreds of years, however, a series of excavations seemed to confirm that they were in fact a burial site, and very likely the resting place of Swedish royalty of yore. Somewhat creepily, the octagonal tiers on the top floor of the building were designed to give mawkish spectators a good view of the macabre proceedings below. After a turn in the 19th century as a zoological museum, the theatre was restored to its original retired state in the s and can today be visited as part of a wider tour of the museum and university.

Projektet bygger på de erfarenheter och frågor kring platsen som huvuddeltagarna samlat på sig genom en lång tids erfarenhet av undersökningar i området. Gamla Uppsala är en komplicerad plats som inte bara ett viktigt arkeologiskt objekt.

gamla uppsala dating

Det nämns i tidiga skriftliga källor och är vetenskapshistoriskt mycket viktig, vilket inte minst Magnus Alkarp visar i sin kommande avhandling. Årets fältarbete kommer att utföras under den första veckan i september och koncentreras till kungsgårdsområdet.

gamla uppsala dating

Vi kommer dels utföra karteringar i åkermarken och runt kungsgårdsterrasserna. Dessutom grävs ett litet schakt mellan den tidigare undersökta platåbyggnaden och kyrkan.

Det finns flera indikationer på att denna yta rymmer mycket intressanta lämningar. Detta år tänker vi gräva oss ner på en liten yta för att utreda potentialen för vidare undersökningar.

gamla uppsala dating

I detta delområde har man runt kyrkan, kungsgårdsterrasserna och den omgivande åkermarken, utfört undersökningar och gjort fynd sedan lång tid tillbaka. Under hösten inleds det mest betydande arbetet med digitalisering och sammanställning av äldre dokumentation. I kombination med årets fältarbete kommer vi få en betydligt bättre översikt över kungsgårdsområdet och kan allt mer diskutera dess helhetsstruktur och utvecklingen från äldre järnålder till medeltid.

gamla uppsala dating

Frågor kring projektet besvaras av John Ljungkvist.

Se även