Hitta kvinnan, Filtrera artiklar

Vården kan hitta fler våldsutsatta kvinnor men uppföljningen är oklar

norra ny- nyskoga single österbybruk romantisk dejt

Lästid ca 1 minut Denna artikel publicerades för mer hitta kvinnan två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats. När vårdpersonal rutinmässigt frågar kvinnor om våld hemma, oavsett om det finns sådana misstankar eller inte, identifieras fler fall av partnervåld.

dejta relation på dejt linköpings s: t lars

Få studier har dock undersökt om detta också leder till hjälp för kvinnorna. En systematisk översikt från Cochrane Collaboration visar att screeningfrågor om partnervåld till kvinnor som kommer hitta kvinnan vården av andra skäl, exempelvis till mödravården, identifierar fler som är utsatta.

landsbro dejta kvinnor par söker man i almunge

Få studier har undersökt om detta också leder vidare till fler hjälp- och stödinsatser, bättre hälsa för kvinnorna eller minskat våld. SBU har granskat översikten och kommenterar den utifrån svenska förhållanden.

finspång dejt aktiviteter single i ekeby- almby

Det är inte klarlagt hur träffsäkra frågorna är, det vill säga hur ofta svaren inte är missvisande åt något håll. Av SBU:s kommentar till översikten framgår att screening för partnervåld i dagsläget inte verkar uppfylla Socialstyrelsens modell och generella kriterier för att rekommendera allmän screening.

Blandat på Wall Street © Tillhandahålls av Newsner Exfruns liv hotas om hon inte hittar donator — då får nya kvinnan veta att hon matchar riskfyllda ingreppet Det här med ex är nog känsligt för de flesta. Även om man begravt stridsyxan sinsemellan så kan saker bli komplicerade när det kommer in nya partners i bilden. Personligen har jag alltid beundrat de som lyckas ha en fin relation och visa respekt mot varandra. Det gör livet så mycket enklare och mer harmoniskt för alla.

Bland annat förutsätter dessa att metoden är tillförlitlig och att det finns effektiva åtgärder att erbjuda de kvinnor som identifieras. Negativa effekter av screeningen sågs inte i de studier som hade undersökt detta. Enligt översikten var kvinnorna som deltog i studierna positiva till att få frågor om våldsutsatthet inom ramen för hälso- och sjukvården, oavsett vilken frågeteknik som hade använts.

The Process of finishing the illustration for UN Women...

Författarna till översikten framhåller att det behövs studier av mer långsiktiga effekter på de våldsutsatta kvinnornas hälsa.

I Sverige dödas varje år 13 kvinnor och tre män av en nuvarande eller tidigare partner.

Foto: Linnéa Bengtsson. Vill du skriva debatt eller replik? Det visar en ny rapport från MUCF.

Mångfalt fler utsätts för våld som inte är dödligt. Fyra svenska kartläggningar tyder på att 0,5—2,9 procent av kvinnor och 0,5—2,0 procent av män utsätts för fysiskt våld av en partner eller tidigare partner. Siffrorna är dock osäkra eftersom många inte svarar på frågor om våld.

mötesplatser för äldre i alfta dating sweden eslöv

RL Senast om evidens i korthet.

Se även