Mötesplatser för äldre i s: t göran

mötesplatser för äldre i s: t göran

Församlingens kolumbarium finns under S:t Görans kyrka. Historik Sankt Görans kolumbarium är beläget under Sankt Görans kyrka.

Det består av 22 rum i två plan, grupperade på ömse sidor av en entréhall. Rummen I - XII, till höger om entréhallen, invigdesstrax efter kyrkans färdigställande.

mötesplatser för äldre i s: t göran övertorneå träffa singlar

Arkitekt vid såväl nybyggnad som tillbyggnad var kyrkans arkitekt, Adrian Langendal. Totalt finns nischer i kolumbariet med plats för cirka Av dessa nischer är drygt inte upplåtna.

Other languages with Google Translate

Ordet kolumbarium är latin, betyder duvslag och härledes från ordet colomba, som betyder duva. I Stockholm finns kolumbarier i ytterligare fem församlingar. Sveriges första och största kolumbarium är det i Gustaf Vasa kyrka i Stockholm.

Det byggdes med plats för över 35 urngravplatser. Konsten I entréhallen finns en stuckaturrelief "Mot ljuset", utförd av skulptören Robert Nilsson. Den visar ett barn, som på en tunn bro av säv går över till andra stranden, där en ängel möter. Under bron flyter livets flod, i vilken sol och stjärnor speglar sig. I samma rum finns en skulptur av en bedjande kvinna "Ske Din vilja", utförd och skänkt av D.

En ljusbärare i svart smide skänker också andakt åt detta rum. Ett flertal andra skulpturer och reliefer finns i kolumbariet, vilka är utförda av skulptören David Wretling. I slutet av korridoren i den äldre delen av kolumbariet hänger sålunda en polykrom gipsrelief, föreställande den barmhärtige samariten. I nischer finns två mindre skulpturer, den ena föreställande en man och med inskriften "Du skall älska din nästa", den andra en kvinna med ett brinnande hjärta.

Wretling har även skapat de två reliefer, som finns funbo dejta kvinnor korridoren i kolumbariets nyare del. Den ena föreställer Jesus och apostlarna, medan den andra visar en familj, som blickar upp mot himlen. Slutligen finns i denna korridor en träskulptur placerad, vilken föreställer Jesus, Maria och Josef och som troligen är tillverkad år Korridorens ena sida utgörs av en glasvägg, som konstnären Einar Forseth skapat.

Han har för övrigt också målat kyrkans altarvägg.

Visningar: Transkript 1 Mötesplatser och aktiviteter för seniorer på Kungsholmen Vid frågor kontakta gärna Birgitta Söderkvist på 2 Kungsholmens stadsdelsförvaltning Baltzar träfflokal Baltzar träfflokal är ett kafé och en mötesplats för seniorer boende på Kungsholmen och Essingeöarna. Här kan du delta i olika aktiviteter, läsa dagstidning, använda träfflokalens dator eller bara umgås över en kopp kaffe och prata bort en stund. Öppettider måndag-torsdagfredagar Dagsutflykt med lunch tisdag och torsdag, anmälan görs till träfflokalen. I Programrådets uppgifter ingår även att vid möten informellt sprida information från äldreomsorgen gällande aktiviteter och nyheter på äldrevårdens område.

På andra sidan glasväggen är andaktsrummet beläget. I detta rum tas ofta ett sista farväl av den avlidne innan gravsättning sker. Framför altaret hänger ett antependium från talet, härrörande från den gamla Sankt Görans kyrka, som revs På väggen hänger två trätavlor från talet, vilka ursprungligen varit delar i kyrkbänkar.

Motiven är dygderna Constantia ståndaktigheten och Fides troheten. Gravrätt Frågor om gravrätt och liknande regleras av Begravningslagen, Begravningsförordningen samt av ett av Västermalms församlings kyrkofullmäktige antaget reglemente.

Gravrätt innebär rätt att disponera en gravplats under en viss tid. I Sankt Görans kolumbarium upplåtes gravrätter för 25 år med rätt mötesplatser för äldre i s: t göran förnyelse av gravrätten för ytterligare 15 år. Gravrätten upplåtes normalt till en person, gravrättsinnehavaren. Denna ansvarar för gravplatsen och skall fatta de beslut som kan komma ifråga beträffande gravplatsen, t.

Klicka här för att se en panoramabild och vandra runt i S:t Görans kyrka. Klinga med ett bud från höjden över stadens larm och brus!

Upplåtelse sker oavsett var den blivande gravrättsinnehavaren är folkbokförd eller vilket samfund han tillhör. Förekommande kostnader är lika för alla.

mötesplatser för äldre i s: t göran dating app i skellefteå landsförs.

Gravrätt upplåts kostnadsfritt, men kostnad för gravskötsel tillkommer kr. Vid förnyelse av gravrätt utgår en administrationsavgift om kr.

Gravrätt upplåts endast i samband med gravsättning. Därvid kontaktas kolumbarievaktmästaren, som visar lediga nischer och som upprättar avtal om upplåtelse av gravrätt, vilket skall undertecknas av den, till vilken gravrätten upplåtes.

Detta avtal jämte erlagd avgift ligger sedan till grund för inskrivning i gravbok och utfärdande av gravbrev. Gravbrevet är gravrättsinnehavarens bevis för att han är behörig att utöva gravrätten. Det skall av kyrkoförvaltningen kompletteras efter hand, liksom gravboken.

Mötesplatser och aktiviteter för seniorer på Kungsholmen 2013

Gravsättning sker i kolumbariet vid tidpunkt som överenskommes med vaktmästaren. Ofta sker gravsättning genom vaktmästarens försorg efter ett sista farväl i andaktsrummet. Anhöriga kan dock utforma denna akt enligt egna önskemål och präst kan medverka om så önskas.

  1. Забывая про распухшие глаза и предельное эмоциональное истощение, она гадала, сумеет ли проглядеть его еще .
  2. Mötesplatser och aktiviteter för seniorer på Kungsholmen PDF Free Download
  3. Kolumbariet - Västermalms församling
  4. Я же говорил, что кроме загадок не могу ничего предложить, - Ричард усмехнулся.
  5. Dejting gullbrandstorp

I nischerna får endast placeras urnor av oförgängligt material. Det är viktigt att komma ihåg, att en gravsättning i en nisch i kolumbariet är lika slutgiltig som en gravsättning på kyrkogård. Flyttning av gravsatt urna medges mycket sällan. Beslut i sådana ärenden fattas av församlingens kanslichef. På nischplattan kan gravrättsinnehavaren låta gravera in den gravsattes namn och data.

En karta med symboler, som också kan ingraveras, tillhandahålles av vaktmästaren.

Röster om myelom - Jan Buchar

Om andra symboler än de förevisade önskas, måste ansökan om detta tillställas kanslichefen, som fattar beslut. Nischerna kan smyckas genom att levande snittblommor placeras i en särskild vas, mötesplatser för äldre i s: t göran erhålls hos vaktmästaren.

mötesplatser för äldre i s: t göran lyse single

Vissna blommor avlägsnas och vaserna diskas av vaktmästaren.

Se även