Mötesplatser för äldre i södermanland

mötesplatser för äldre i södermanland

mötesplatser för äldre i södermanland

Vård och omsorg ska vara tillgängligsåväl geografiskt som tidsmässigt. Regionens hälso- och sjukvård samt den kommunala vården och socialtjänsten har ett gemensamt ansvar för att tillhandahålla god vård och omsorg till befolkningen i Sörmland.

mötesplatser för äldre i södermanland

Att främja hälsa och förebygga sjukdom är viktiga uppgifter för närvården och arbetet sker i samverkan med många andra aktörer till exempel apotek, idrottsrörelse, skola och pensionärs- och patientorganisationer. Särskilt prioriterade inom närvården är personer med stora och komplexa behov.

mötesplatser för äldre i södermanland

Exempel på sådana grupper är multisjuka äldre, kroniskt sjuka i alla åldrar, psykiskt funktionshindrade och personer i livets slutskede. Ett annat viktigt område är det förebyggande arbetet, t ex barns hälsa.

mötesplatser för äldre i södermanland

Sörmland har under många år arbetat på att utveckla samverkan mellan kommun er och region Läs Maj Roms sammanfattning av Sörmlands arbete så här långt 15 år med närvård i Sörmland pdf Närvårdsstruktur Närvårdssamverkan organiseras genom att vårdcentraler, sjukhus och kommunenernas vård och omsorg, skola och socialtjänst har mötesplatser på olika nivåer. Samverkansstruktur för närvård beskrivs här i i bild pdf Närvård i Sörmland är ett systematiskt utvecklings- och förbättringsarbete som bedrivs kontinuerligt och långsiktigt.

Forskning och Utveckling i Sörmland FoU i Sörmlandkommunernas och regionens gemensamma FoU, arbetar för att stödja forskning och utveckling inom kommunernas och regionens verksamheter. Råden administreras av FoU i Sörmland.

mötesplatser för äldre i södermanland

Se även