Skog dejting

Skoglig speed-dejting för studie- och yrkesvägledare

skog dejting

Naturnära jobb Naturnära jobb Skogsstyrelsen har tillsammans med flera andra myndigheter fått i uppdrag att genomföra en satsning på naturnära jobb för nyetablerade i Sverige eller personer som varit arbetssökande under en längre tid. Myndigheterna har fått som uppdrag att arbeta för enklare vägar till jobb och samarbeta för att tillvarata den jobbpotential som finns inom de gröna näringarna i hela landet.

Målgruppen är arbetssökande kvinnor och män som är nyetablerade i Sverige eller som varit arbetssökande en längre tid.

skog dejting

Ett av de viktigaste målen med satsningen är att lyfta individer och göra dem förberedda inför arbetslivet. De arbetsuppgifter som görs är viktiga för samhället, men som annars inte blivit gjorda. Arbetsuppgifterna bidrar till exempel till att vi får en ökad tillgänglighet till friluftsliv och rekreation runt om i Sverige.

skog dejting

I dag saknas också arbetskraft härryda kvinna söker man de gröna näringarna, främst grönyteskötare men även maskinförare i både skog och lantbruk. Målet är att de som anställs hos oss, genom att prova på olika arbetsuppgifter, ska få kompetens som efterfrågas och därefter anställning företrädesvis inom gröna näringar.

  • Skogsmulle - Friluftsfrämjandet
  • Låt äventyret börja Skogsmulle — Tillsammans upptäcker vi naturen Skogsmulle® är en friluftsverksamhet för barn mellan 5—6 år.
  • Längd: 7.
  • Skogsstyrelsen - Naturnära jobb

Kvinnor och män ska ges samma möjlighet till etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet. Vi eftersträvar därför en jämn fördelning av kvinnor och män i vår verksamhet. Hur vi förhåller oss till pågående Coronapandemi Naturnära jobb kommer startas utifrån lokala förutsättningar.

skog dejting

Vi följer Folkhälsomyndighetens råd och de riktlinjer som Skogsstyrelsen satt upp för den pågående pandemin. De riktlinjer som beslutats specifikt för Naturnära jobb är bland annat att antalet medarbetare i arbetsbodar skall halveras, färre personer i bilar och bussar ut i skogen och att medarbetarna ska ha egen tydligt uppmärkt personlig utrustning.

Det innebär i praktiken också att vi bara kommer ta in medarbetare i detta läge, resterande när Folkhälsomyndigheten kommer med lättnader i restriktionerna.

Senast uppdaterad: Film om Naturnära jobb - din väg till arbetsmarknaden I filmen får skog dejting träffa några av skog dejting medarbetare i regeringsuppdraget Naturnära jobb. Medarbetarna berättar om vad anställningen betyder för dem, vad de arbetar med just nu och hur de ser på framtiden.

skog dejting

Du får också ta del av hur Skogsstyrelsen arbetar med matchning av medarbetarna mot arbetsmarknaden.

Se även